Tere tulemast

Olles esmalt omandanud ülikoolis filoloogilise hariduse, on minu teekond psühholoogiaõpinguteni ja seejärel psühholoogiks kujunemiseni kasvanud välja selle "miski" otsingutest, mis mind tõeliselt köidaks ning annaks võimaluse tegeleda jätkuvalt enesearenguga. Psühholoogia magistriõpingud lõpetasin Tartu Ülikoolis, oman kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi kutset, olen pereterapeut. Samuti olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia algkursuse ja lahenduskeskse lühiteraapia kursused ning saanud sõltuvusravi alase väljaõppe. Hindan kõrgelt ka loov- ja kehateraapia meetodeid, mida oma töös sageli rakendan. Töötan psühholoogina alates 2005. aastast, oman töökogemust vangla-, kooli-, rehabilitatsioonikeskuse ja psühhiaatriakliiniku psühholoogina. Alates 2009. aastast olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.


Oma töös juhindun põhimõttest, et kui tundub, et enam kuidagi ei saa, siis kuidagi tegelikult ikkagi saab! Lahendused keerulistele olukordadele on kusagil olemas, küsimus on vaid selles, kuidas need lahendused üles leida. Ja üheskoos otsides on neid kergem märgata.